نویسنده: کانادا

وب سایت: http://canada223.7gardoon.com

مهندسی مجدد و عارضه یابی صنعت
همایش نگره های نوین آموزشی
با همکاری مرکز آموزشهای تخصصی خانه صنعت معدن ایران ( واحد کرمان) و مرکز آموزشهای نوین التا و سازمان فنی حرفه ای کرمان و مدیران خانه صنعت معدن ایران و موسسه پندار سپید ایرانیان و موسسه سرمایه گذاری و آموزشی کانادائی CVI در محل سازمان آموزش فنی حرفه ای سالن ششم مردادبرگزار و مورد استقبال حضار و شرکت کنندگان قرار گرفت برنامه زمانبندی سمیناربه شرح ذیل اجرا شد: مرکزآموزش های تخصصی خانه صنعت و معدن ایران واحدکرمان قرآن و سرود ملی خوشامد گویی و معرفی ابتدایی آقای میر بیگ مدیر همایش زمینه های همکاری سازمان فنی و حرفه ای با مرکز آموزشهای تخصصی خانه صنعت و معدن ایران مهندس حیدری فرد_ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مهندسی حرفه ای مهندس بیات _ ریاست سازمان مرکزی آموزش خانه صنعت و معدن مهندسی حرفه ای مهندس برهان نژاد_ مدیر دوره های بلند مدت خانه صنعت و معدن کرمان مهندسی مجدد و عارضه یابی صنایع دکتر شریفی_مدیریت مرکزی آموزش های عالی نوین سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع مهندس لطفی_ رئیس انجمن فرهنگی اقتصادی ایران و کانادا پانل مهندسی مجدد دکتر مهاجرانی_دکتری DBA_ استاد مدعو از خانه

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 457309

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |