نویسنده: canada223 ارسال نامه

وب سایت: http://canada223.7gardoon.com

خبرهای روز

سفرهیات بلند پایه دانشگاهی کانادا به ایران

سفرهیات بلند پایه دانشگاهی کانادا به ایران

مدیر دانشگاه نیوبرانزویک کانادا

همایش نگره های نوین آموزشی

همایش نگره های نوین آموزشی

مهندسی مجدد و عارضه یابی صنعت

بازدید هیات بلند پایه مدیریتی دانشگاه نیو برنزویک

مدیریت توسعه و بین الملل خانم جانا کامئو

فعالیت نمایندگی دانشگاه سنت جان آمریکا در ایتالیا

فعالیت نمایندگی دانشگاه سنت جان آمریکا در ایتالیا

پذیرش دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در ایتالیا

مدیریت پشتیبانی التا در خاوران

مدیریت پشتیبانی التا در خاوران

آقای حسین رستگار به عنوان مسئول پشتیبانی التا انتخاب شد

با همکاری التا و اتحادیه رستوران داران و شرکت مدیر

با همکاری التا و اتحادیه رستوران داران و شرکت مدیر

دوره های استاندارد و ممیزی غذا برگزار می گردد

بخشنامه معاون توسعه مشارکتهای مردمی

بخشنامه معاون توسعه مشارکتهای مردمی

به سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی وآموزشی علوم وفنون امروز و

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی وآموزشی علوم وفنون امروز و

آموزشگاه زبان انگلیسی مهاجرسیستم زبان انگلیسی التا

سن سکته در ایران كاهش يافت

سن سکته در ایران كاهش يافت

تغییر عادات غذایی در شهرهای بزرگ باعث افزایش بیماریهای قلبی و عروقی و کاهش سن سکته شده است

معرفی مدیریت اجرائی مرکز آموزشهای نوین

معرفی مدیریت اجرائی مرکز آموزشهای نوین

جهت نمایندگی های شهر تهران

همکاری اتحادیه رستوران داران والتا وSRTکانادا

همکاری اتحادیه رستوران داران والتا وSRTکانادا

برگزاری مشترک تور و فستیوال غذا در ونکوور کانادا

آغاز پذیرش دانشجوی از راه دور درنیوبرانزویک کانادا

آغاز پذیرش دانشجوی از راه دور درنیوبرانزویک کانادا

دوره های تخصصی و زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات و صنایع غذا |